50% minder CO2 mogelijk door hergebruik metaal

De bouw kan sneller verduurzamen en circulair worden als metaal niet langer wordt gerecycled maar hergebruikt. Met de inzet van 75% hergebruikt staal kan de CO2 emissie met ca. 50% worden verlaagt. Om staal opnieuw te gebruiken moet het gekeurd worden met een CE keurmerk. Maar dat is te complex en moet simpeler. Het hergebruik van metaalproducten zoals stalen balken, buizen en gevelpanelen kan dan verder omhoog.

Dit blijkt uit onderzoek van bureau LBP Sight in opdracht van het Ketenoverleg Duurzame Metaalbouw (KDM). In het KDM is de hele metaalsector vertegenwoordigd, van staalproductie tot metaalrecycling. Ook Koninklijke Metaalunie is aangesloten. Vanaf januari 2022 zijn diverse projecten en onderzoeken ondergebracht op de website duurzamemetaalbouw.nl. De visie van KDM is dat metalen een goede bijdrage kunnen leveren aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving en circulariteit. Het richt zich op drie soorten projecten: duurzaamheid, brandveiligheid en adaptiviteit. Als gebouwen eenvoudiger een tweede of derde functie kunnen krijgen hoeven ze niet gesloopt te worden.

Het KDM is een initiatief van de metaalsector maar wil dat besluiten worden genomen op basis van goede data en rekenmethoden. Het is daarom een groot voorstander van het gebruik van de Nationale Milieudatabase en het toepassen van uniforme rekenregels om de milieuprestatie van alle materialen in gebouwen te bepalen.

De recyclingpercentages van metalen liggen met scores van 90-95% al zeer hoog, zeker in de bouw. Om hoger op de R-ladder van PBL te komen moet de focus van de R van recycling naar de R van Re use. Uit de ‘Analyse CO2 impact staal in de bouw’ van bureau LBP Sight blijkt dat 50% CO2 bespaard worden als het hergebruik van staal toeneemt naar 75%.