5 vragen (en antwoorden) over Regulatory Technology (RegTech)

Verzekeraars moeten aan veel toezichteisen voldoen. Hoe doen ze dat? En gaat dat wel altijd even efficiënt? “Bedrijven denken al snel aan meer mensen als er nieuwe eisen worden gesteld, maar dat is vaak niet de oplossing”, zegt Menno Bonninga, partner bij EY Financial Services Consulting. Hij geeft antwoord op vijf vragen over Regulatory Technology.

1. Wat is Regulatory Technology?

“Letterlijk betekent het technologie die je kunt inzetten om aan de regels te voldoen. In de afgelopen jaren is er veel nieuwe wet- en regelgeving over verzekeraars uitgestort. Denk aan Solvency II en IFRS, maar ook aan de ESG-richtlijnen. Die regelgeving moet eerst worden geanalyseerd. Wat houdt het in? Wat betekent het voor ons? Vervolgens moeten die regels worden vertaald naar de eigen processen en procedures in het bedrijf. En tot slot moet het ook nog worden gemonitord. Een flinke klus, maar laat ik het grootste misverstand maar meteen uit de wereld helpen: meer mensen is niet altijd de oplossing. Dat hebben de partijen wel bewezen die nadenken over slimme oplossingen op basis van data en technologie. Je kunt denken aan een standaardoplossing, zoals een Regulatory Radar. Dat is een soort encyclopedie met alle wet- en regelgeving erin, inclusief handvatten hoe je die in je eigen organisatie kunt inbedden. Vooral voor een kleine(re) verzekeraar kan zo’n slimme oplossing een uitkomst zijn, omdat het heel veel tijd kost om te analyseren wat er aan regelgeving aankomt en hoe je dat vervolgens moet implementeren in je eigen organisatie. Op basis van data, visualisatie en workflows worden continue veel vergaande oplossingen ontwikkeld.”

2. Hoe lang bestaat Regulatory Technology al?

RegTech zoals wij het altijd noemen, is echt opgekomen na de eerste financiële crisis in 2008. Meteen na die crisis is het toezicht aangescherpt en is er in korte tijd veel nieuwe regelgeving geïntroduceerd. Daardoor is de technologie in een stroomversnelling gekomen. RegTech zit in dezelfde hoek als FinTech en SupTech (supervisory technology) en komt er simpel gezegd op neer dat technologie wordt ingezet om het voor financieel dienstverleners makkelijker te maken aan de regels te voldoen. Er zijn nu zelfs specifieke bedrijven, waaronder SAS en Servicenow, die een behoorlijk aantal RegTech-oplossingen bieden.”

3. Waarom is RegTech belangrijk?

“Om diverse redenen. Ten eerste is compliance voor een verzekeraar zijn license to operate. Het niet-compliant zijn is met andere woorden een no-go. Ten tweede is het belangrijk om te kijken wat je als organisatie zelf kunt doen? Heb je de juiste mensen, kennis en vaardigheden in huis? Of is het efficiënter (en goedkoper) om een stuk technologie in te kopen? Dat laatste geldt vooral voor kleinere verzekeraars die over het algemeen meer door de waan van de dag worden geleefd dan grote(re) bedrijven.”

4. Ligt daar een rol voor het Verbond om die kleine(re) verzekeraars bij te staan?

“Dat denk ik wel. Het is toch gek dat iedereen steeds dezelfde boom optuigt? Een kleine verzekeraar kan wat dat betreft uit drie opties kiezen. Het bedrijf kan de RegTech zelf invullen of inkopen. Ten tweede kan de verzekeraar in dialoog gaan met zijn concurrenten en het Verbond om te kijken of er op de een of andere manier een samenwerkingsverband mogelijk is. En ten derde kan de verzekeraar samen met het Verbond onderzoeken hoe hij op een efficiënte, effectieve en innovatieve manier met de wensen van de toezichthouder kan omgaan. Want, laten we het niet ingewikkelder maken dan het is, de toezichthouders besteden inmiddels ook veel tijd aan het digitaliseren van hun processen. We zien datagedreven toezicht wereldwijd toenemen. Het Verbond kan zijn leden vooral meer inzicht geven. Bijvoorbeeld in de diverse mogelijkheden waar(voor) en wanneer ze technologie het beste kunnen inzetten. Maar ook om richting te geven. Wat komt er aan op het terrein van wetgeving? Waar moeten verzekeraars alert op zijn? Een kleine verzekeraar heeft geen tijd en mankracht om dat constant te monitoren. Laat staan dat er tijd is om lang na te denken over welke oplossingen beschikbaar zijn. Vandaar ook dat wij samen met het Verbond begin volgend jaar een bijeenkomst organiseren om letterlijk meer inzicht te geven in de dagelijkse praktijk.”

5. Waarom moeten verzekeraars bij die bijeenkomst over RegTech zijn?

“We zullen in die bijeenkomst letterlijk meer inzicht geven in de dagelijkse praktijk. Hoe gebruiken andere verzekeraars RegTech? Op welke gebieden wordt het gebruikt en door wie in de organisatie? Vergis je niet, nieuwe ESG wet- en regelgeving legt ook weer druk op verzekeraars. Wat zijn de nieuwe rapportage-eisen? Welke data heb je nodig? Heb je deze al of moet je die inkopen? Met welke doeleinden? Deze zogenoemde SustainabilityTech is er al, maar gaat straks een enorme vlucht nemen. Dan is het wel zo handig als je die ESG-monitor kunt integreren in je andere processen, zodat je maar één keer naar de data hoeft te kijken. Ik hoop dat het een drukke bijeenkomst wordt met veel vragen, wensen en opmerkingen. Van achteroverleunen en alleen maar luisteren, word je niet veel wijzer. Het uiteindelijke doel van RegTech is immers dat de toezichthouder en de onder toezicht staande dezelfde taal spreken op basis van standaardisatie en efficiëntie. Dan zou ik op zijn minst mijn stem laten horen als ik de kans kreeg.”