VOMI Scholing – Nederland Leert door met inzet van sectoraal maatwerk

Aan kennis worden de allerhoogste eisen gesteld aan de werkgevers en de werknemers bij alle bedrijven aangesloten bij VOMI. Voor de bedrijven geldt dat zij in het bezit moeten zijn van alle actuele veiligheidscertificaten en – licenties, voor de werknemers dat zij permanent moeten worden bijgeschoold, zowel op vakinhoudelijke onderwerpen als 21th century skills. Vastgesteld is dat er door de corona-pandemie een achterstand is ontstaan in het bijscholen van medewerkers. Die achterstand wil de sector met inzet van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk, NLLD-SMR versneld inhalen.

Mede gezien de al bestaande krapte op de arbeidsmarkt moeten op korte termijn alle zeilen worden bijgezet om ervoor te zorgen dat de medewerkers in staat zijn de noodzakelijke werkzaamheden te verrichten. Met inzet van deze subsidie, omgezet in het project VOMI Scholing, is de sector in staat de medewerkers die ondersteuning te verlenen waarbij wordt voorkomen dat ze hun werk verliezen en dat de service aan de procesindustrie in het gevaar komt.
Vanuit dit perspectief is door VOMI het initiatief genomen om de werknemers van de aangesloten lidbedrijven een uitgebreid scholingsaanbod aan te bieden.

Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door de vakorganisatie De Unie en gedragen door de aangesloten erkende opleiders die hier aan invulling geven.