Metaalunie pleit voor bundeling veiligheidsinitiatieven

Koninklijke Metaalunie zet vraagtekens bij het toenemend aantal initiatieven rond het thema veiligheid van medewerkers bij bouw gerelateerde bedrijven uit haar achterban, onder andere vanwege de toepasbaarheid hiervan binnen de mkb-maakindustrie. Daarom heeft Metaalunie zich aangesloten bij het initiatief van AFNL, Cumela, Bouwend Nederland, MKB-Infra, NVAF, OnderhoudNL, Techniek Nederland, TLN, VERAS, VHG & VVT om met elkaar in gesprek te gaan over de implementatie van Veiligheid in Aanbesteding (ViA) en de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder, SCL). “Dat de veiligheid van medewerkers in de sector belangrijk is, staat als een paal boven water, maar het moet ook praktisch uitvoerbaar blijven voor kleinere bedrijven”, zegt Debbie van Motman, beleidsmedewerker Arbo bij Metaalunie.

Er heersen zorgen over het grote aantal verschillende veiligheidsinitiatieven en certificeringen, zoals ViA/SCL, VCA, GPI, ISO 45001 en ISO 9001. Genoemde branches pleiten er bij Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) en SSVV (schemabeheerder VCA) voor dat een en ander efficiënter en minder belastend wordt georganiseerd. Van Motman: “Dat komt erop neer dat alle veiligheidsinitiatieven worden gebundeld tot één breed gedragen initiatief. In een schrijven aan de GCVB zijn onder meer zorgen geuit over de beperkte auditcapaciteit en de totstandkoming en interpretatie van de risicomatrix. In een reactie op dit schrijven heeft GCVB aangegeven dat er, onder voorwaarden, nog ruimte voor bedrijven is om zich te certificeren en dat zij bereid is tot nader overleg met branches. In navolging hiervan zijn gesprekken met GCVB in voorbereiding. Daarin wordt ook SSVV betrokken.”

Metaalunie heeft voor haar leden een informerend webinar georganiseerd op 15 oktober jl. waarin Veiligheid in Aanbesteding en de daaraan verbonden certificering voor de Veiligheidsladder nader zijn toegelicht. De opname, presentatie en Q&A van dit webinar zijn hier te bekijken.