Provincie stimuleert slimme oplossingen bij bedrijven 

We hebben slimme oplossingen nodig van Gelderse ondernemers voor een energieneutraal en gezond Gelderland met voldoende voedsel en slimme producten. Daarom ondersteunt provincie Gelderland ondernemers, die voor deze slimme oplossingen onderzoek uitvoeren en samenwerken met andere ondernemers. Vanaf half april kunnen Gelderse MKB-ondernemers hiervoor weer voorstellen indienen. In totaal is 6 miljoen euro beschikbaar.

Helga Witjes, gedeputeerde Economie:” Gelderland wil dat bedrijven verdienen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven, bijvoorbeeld in de klimaatadaptatie en energietransitie, of voedsel- en gezondheidsvraagstukken. Ook nu laten we ons weer graag verrassen door bijzondere oplossingen en onderzoeken van Gelderse MKB-ers. Want zo dragen we samen niet alleen bij aan oplossingen, maar ook aan duurzaam inkomen van ondernemers. Deze subsidie draagt daar aan bij”. 

Energietransitie, gezondheid, voedsel en minder CO2

Voor het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd is ondernemerschap nodig. De Gelderse economie is een vruchtbare voedingsbodem voor nieuwe technologieën, producten en diensten.  Daarom stimuleert provincie Gelderland onderzoek  en samenwerkingsprojecten van MKB-bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan ondernemers en bedrijven met ideeën voor een nieuwe generatie batterijen  voor de opslag van duurzame energie. Of die in samenwerking met andere bedrijven oplossingen onderzoeken voor een betere gezondheid.  

Stuk voor stuk

De vorige subsidierondes laten zien hoe de verschillende projecten stuk voor stuk bijdragen aan energietransitie, voldoende voeding en gezondheid.  Zoals bijvoorbeeld een nieuwe therapie  voor diabetes en een haalbaarheidsonderzoek naar slimme aansturing, lokale opwek, verbruik en energieopslag in de vorm van een micro grid. Maar het gaat ook over onderzoek naar technische  en economische haalbaarheid van een grote 3D-printer met een circulaire pasta, het afdoende bestrijden van de Japanse duizendknoop en het samen virtueel kunnen ontwerpen en bouwen van complexe machines.

Alle voorstellen worden beoordeeld op hoeveel innovatiever ze zijn dan een bestaand product, of het een economische meerwaarde heeft voor de bedrijven die er samen aan werken en of het bijdraagt aan een maatschappelijk vraagstuk. Daarvoor beoordeelen Oost NL en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de ingediende voorstellen. 

Meer informatie

Meer informatie over de nieuwe MIT-subsidie voor ondernemers is hier te vinden.